Студенти от Варненския свободен университет обучават възрастни хора на дигитални умения и киберсигурност