Студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ създадоха калкулатор за здравни ползи от активно движение