Стойно Рогачев и „Бизнесът за Пловдив“ в кампания „Топъл обяд“