Стикер „Национално меню“ ще привлича туристите към уникалността в българския вкус