Стартират дейности за образователна интеграция на етническите малцинства в Ботевград