В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

Стартиращ бизнес и трудова медицина

09 Юли 2017г.

  • Pin It

Стартиращ бизнес и трудова медицина – какво е това и трябва ли да го правя?

Стартиращ бизнес и трудова медицина. Здраве и безопасност, трудова медицина, прегледи, измервания, декларация по чл. 15, болнични, анализи, оценка на риска …. Тези неща звучат ли Ви познато?

Според българското законодателство – Всеки работодател е длъжен да осигури на своите работещи здравословни и безопасни условия на труд! Това е заложено в Конституцията, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и много други нормативни актове.

Стартиращ бизнес и трудова медицина – Какво трябва да правя като работодател?
За съжаление държавната ни администрация не е много активна в подпомагане на стартиращия бизнес и не предоставя достатъчно информация на новите предприемачи. Това е и една от причините да пишем тази статия.

Преди около година започнахме темата с опис на изискванията и задълженията. Сега ще се опитаме да бъдам още по-полезни и да анализираме и поднесем информацията по различен начин.

Но все пак ще говорим и за основните неща!

ЗБУТ и трудова медицина – Тук искаме да ви запознаем с изискванията свързани с здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ за стартиращи предприятия. Ето какво трябва да имате и правите:

Определяне на лице, което ще се занимава с въпросите по ЗБУТ:
При стартиращия бизнес /особенно при малки компании/ това е собсвеника или управителя на фирмата. Ние смятаме, че работодателя трябва да е запознат с всички дейности /основно/ в неговото предприятие. За това препоръчваме това лице в началото да бъда работодателя.

Това лице трябва активно да работи и да бъда активно подпомагано от Службата по трудова медицина.

Сключване на договор за обслужване от Служба по трудова медицина:
Това е едно от основните изисквания на законодателството и инспекцията по труда. Не коментираме „Защо“… законите не се коментират, а изпълняват.

В България в момента има над 600 официално регистрирани Служби по трудова медицина. Имате огромен избор. Тук може да видите нашите съвети „Как да изберете Служба по трудова медицина“.

Според нас Службата по трудова медицина трябва да бъде Ваш партньор и да Ви подпомага във всяко едно действие свързано с здравето и безопасността.

Книги за инструктажи:
Книга за начален инструктаж по безопасност;
Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж;
Регистър на трудовите злополуки;
NB! – Книгите за инструктажи се попълват на определена периодичност, според дейността на предприятието, но не по-малко от веднъж годишно.

Тук, по тази тема Службата ви по трудова медицина трябва да определи или да Ви насочи как и кога да правите инструктажи и кога да попълвате книгите.

Разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка.
Тази дейност е много важен момент от организацията на предприятието Ви и на неговия правилник за вътрешния трудо ред.

Режимът на труд и почивка определя кога и колко Вашите служители да вземат кратка пауза, за да съберат сили за остатъка от деня.

Разработване на правила и инструкции по ЗБУТ.
Според нас тук се крие същината на здравето и безопасността – информацията е злато.

Определяне на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа:
Определяне на лице – орган по безопасност и здраве при работа;
Определяне на лице/лица, представляващи компанията пред органите на Инспекция по труда;
Определяне на лице/лица, провеждащи и документиращи инструктажите по безопасност;
Определяне на лице, водещо и съхраняващо регистър на трудовите злополуки;
Сформиране на група/комитет по условия на труд – за предприятия с над 5 се създава група; за над 50 – комитет.
На пръв поглед звучи даже страшно! Аз още не съм отворил бизнеса и вече трябва да назнача 100 човека за някакви лица по безопасност!

Наистина изглежда страшно, но не е така. Вашата Служба по трудова медицина ще Ви насочи кое, как да направите! Лесно е! Важно е да намерите качествен и отговорен партньор.

Организиране на измервания:
Измерванията на факторите на работната среда са различни видове в зависиност от Вашата дейност. Тук, в този линк, ще намерите публикация относно измерванията – видове, периодика и други. Важното е да знаете цялата истина.

Оценка на риска
Това е един от най-известните, но и най-важно документи, които правим. С Оценката на риска определяме рисковете в предприятието. Този документ полага основите и дава поле за реални действия.

Оценката на риска е един много важен документ, но след него не последва нищо то всички сме си загубили времето.

В Оценката на риска взимаме предвид всички длъжности, дейности, оборудване и машини и съответните им рискове и опасности.

Оценката на риска е документ, които НЕ се прави всяка година. Важно е да се знае, че тя има срок! Този срок се определя от няколко критерия. Оценката на риска трябва да се поднови или допълни при следните обстоятелства:

Решение / заповед на работодателя за продължителността на Оценката на риска. Работодателя сам определя срока на Оценката, като този срок може да бъде и 100 години.
Оценката на риска трябва да се допълни, ако има нови длъжности или промени по настоящи;
Оценаката на риска трябва да се поднови, ако има съществени промени в работните места и оборудване;
При смяна на работните помещения се прави НОВА оценка на риска;
Нова Оценка се налага и при промяна на законодателството.
На база на Оценката на риска се изготвя „програма за намаляване или отстраняване на риска“. По преценка на работодателя в програмата могат да залегнат и други въпроси свързани с безопаснотта. В програмата се определят отговорни лица и срокове за изпълнение на отделните дейности.

Програмата е годишна!

Профилактични медицински прегледи:
Това е една от най-важните части на ЗБУТ и превенцията. В условията на застаряващо население на България ще трябва да работим по-дълго! А как ще стане, ако не сме здрави.

Профилактичните прегледи се делят на:

Предварителен медицински преглед при назначаване на работа;
Периодични профилактични медицински прегледи за всички работещи;
Ранната диагностика може да доведе до предотвратяване на сериозни здравословни проблеми.

Ето тук може да намерите повече информация за Профилактичните прегледи.

Обучения по безопасност:
Това е море! Море от информация, която е много важна и полезна.

– Организиране провеждането на инструктажи по безопасност на всички работещи – начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен инструктаж

– Организиране провеждането на обучения на представителите на групата/комитета по условия на труд – първоначално и ежегодно обучение;

– Организиране провеждането на обучения на органа по безопасност и здраве при работа и на лицето, провеждащо инструктажите по безопасност – веднъж годишно;

– Организиране провеждането на обучения на ръководителите на трудовите процеси – минимум веднъж годишно;

– Организиране провеждането на обучения по правилата за оказване на първа долекарска помощ – веднъж годишно;

– Организиране провеждането на обучения по пожарна безопасност и учебна евакуация – веднъж годишно;

И тук качествения партньор в лицето на Службата по трудова медицина може много да помогне, като даде правилни насоки.

Други:
Изготвяне и подаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
Други задължения и документи, в зависимост от дейността
Българското законодателство по ЗБУТ определя минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Смятаме, че и тази статия може да Ви е полезна!

Ние от Тийм Превент искаме да направим безопасността нещо реално!

Още новини от Други

RSS виж всички

Варненският свободен университет отново е домакин на най-популярния форум за млади русисти в Европа

Варненският свободен университет отново е домакин на най-популярния форум за млади русисти в Европа

IХ Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“ ще се проведе от 21 до 25 август 2017 година в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Община Свиленград стартира дейности за повишаване енергийната ефективност на 3 многофамилни жилищни сгради в кв. „Простор“

Община Свиленград стартира дейности за повишаване енергийната ефективност на 3 многофамилни жилищни сгради в кв. „Простор“

Община Свиленград започва строително-монтажните дейности за повишаване енергийната ефективност на 3 многофамилни жилищни сгради в кв. „Простор“. Официално това ще стане по време на церемония по „Първа копка“на 22 август 2017 г. от 10.30 часа.

Община Благоевград въведе мерки за енергийна ефективност в пожарната

Община Благоевград въведе мерки за енергийна ефективност в пожарната

На заключителна пресконференция по проекта, която ще се състои на 23 август 2017 г., ще бъдат отчетени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

LIDL ПРЕДСТАВЯ УЧИЛИЩЕН ОНЛАЙН-КАТАЛОГ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

LIDL ПРЕДСТАВЯ УЧИЛИЩЕН ОНЛАЙН-КАТАЛОГ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Три ваучера за книги на стойност от 500 лева ще зарадват най-любознателните потребители

Canon с отличие за DSLR фотоапаратите

Canon с отличие за DSLR фотоапаратите

Престижните награди EISA отново затвърдиха авторитета на бранда при професионалните и при любителските фотоапарати

Абонамент за RSS новини