Стартира подготвителният етап на социалната кампания „Здравето има значение“