Стартира пилотен проект за обучение на професионални шофьори без опит