Стартира обсъждане на проект за приемане на Закон за браншовите организации