Стартира кампания на Cartoon Network срещу тормоза в училищата „Имаш силата – бъди приятел“