Стартъпът X-RULER за български планински велосипеди със специално място в Kaufland