Старо училище в Бояна се превърна в приказна детска градина