Становище на BILLA България относно решението на Комисията за защита на конкуренцията за провеждане на промоция през м. март 2022 г.