Срокът за кандидатстване за Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ се удължава до 10 януари 2014 г.