Срокът за кандидатстване в конкурса на инициативата „Умници гладници“ се удължава до 18.02.2020г.