Средствата за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост ще стигнат за не повече от 1000 сгради