Списание „Българска наука“ с онлайн курс по дигитални умения за учители.