Специалисти от световни и български компании обучават бъдещи ERP мениджъри