Социално отговорният бизнес обедини усилия и подкрепи деца и младежи в неравностойно положение