Социалният фонд на BILLA осигурява подкрепа на десетки служители в нужд