Социалната кампания „Дрехите не са боклук“ ще събира текстил в още 24 магазина Мания в цялата страна