„Социална мрежа за земеделски производители“ e проектът победител в академия „Иновация в действие 2016“