София ще стане част от международен арт проект на открито