„София десерт фест" подкрепя кампанията "Да помогнем на Бобчо"!