Смартфон батериите: промяна в парадигмата на използване, благодарение на умни и безопасни технологии