Smart City решения на Шнайдер Електрик предотвратяват градската паника при аварии