Служители на Община Драгоман ще повишат квалификацията си чрез езикови курсове и специализирани обучения