След лобиране на българското правителство една държава ще поиска отслабване на проекторешението на ЮНЕСКО за Пирин