След лобиране на българското правителство беше отслабено проекторешение за Пирин на ЮНЕСКО