SlavConf. създаде карта в полза на сценаристите в Европа