Сивият жерав се завърна като гнездящ вид в България