„Система за превенция на корупция и измами“ в 26 елемента