Силни лектори в предстоящия форум Sharks in IT / Tech Summit