Силата и мощта на тежкотоварните автомобили отново ще стъпи на Летище Лесново