Шест граждански проекта в Югоизточен регион получават финансиране от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“