Шест български отбора от ученици и студенти ще участват в Shell Eco-marathon Европа през 2018 г.