Шедьоври на Лотрек, Пикасо и Паскин привличат колеционери от цял свят в София