Семинарът ПРОЩАВАНЕ на родителите и себе си с Любомир Розенщайн през март отново в София