Семинар за практически умения на преподаватели с фокус енергийна ефективност по проект „Зелена пътека“