Семинар на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване”.