Семинар на тема: „Обществените поръчки: от 15 април 2016 г. по нов закон с изцяло нови правила за кандидати и за възложители"