Секторът на услугите е най-регулиран в Централна и Източна Европа разкрива докладът AcTrend на компания Grayling