Секторът на премиалните бири расте с над 11% в обем през 2022 г.