Сексуалната ориентация вече е защитен признак в Наказателния кодекс