Schweppes Pink Tonic Style e най-добър продукт сред напитките за 2022 г.