Schwarz групата дарява 1 милион евро спешна помощ за Турция и Сирия