Schneider Electric връчи награда за енергийна ефективност във второто издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“