Съюзът на пивоварите е удостоен с най-големия приз на БСК пластика „Майка България“