Съвременни класни стаи ще стимулират учебния процес в Монтана