Съвместен проект на ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив и BTL Industries отличен с награда за иновативност